Nie każdy wie, że wysokość kary za brak ubezpieczenia OC powiązana jest bezpośrednio z kwotą najniższego wynagrodzenia, obowiązującą w danym roku. Najniższe wynagrodzenie w 2017 roku to dwa tysiące złotych…
Continue Reading