Właściciele i zarządcy budynków już istniejących a także planujący następne inwestycje, powinni rozważyć możliwość nawiązania długoterminowej współpracy z firmą zewnętrzną specjalizującą się w okresowych przeglądach budowlanych. Okresowe przeglądy techniczne budynków są obowiązkowe. Nakazują je przepisy prawa budowlanego, a szczegóły zawarte są w artykule 62 tejże ustawy. Firma w sposób profesjonalny przeprowadzi każdy przegląd pięcioletni, roczny czy półroczny.

Firma zewnętrzna przejmie na siebie obowiązki związane z dokumentacją techniczną w zakresie okresowych kontroli, prowadzi książkę obiektu budowlanego, opracuje kalendarz przeglądów i będzie pilnowała terminów ich przeprowadzenia, uwzględniając ustawowe nakazy i potrzeby właściciela obiektu czy jego zarządcy.

W firmach świadczących takie wyspecjalizowane usługi, okresowe kontrole oraz dokumenty pokontrolne powstają z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, dając zleceniodawcom pełne poczucie bezpieczeństwa.

Cena takich usług jest zawsze konstruowana indywidualnie, w zależności od liczby obiektów podlegających ustawowemu obowiązkowi kontroli, liczbę obiektów objętych umową, ich powierzchnię i rodzaj.