Nie każdy wie, że wysokość kary za brak ubezpieczenia OC powiązana jest bezpośrednio z kwotą najniższego wynagrodzenia, obowiązującą w danym roku. Najniższe wynagrodzenie w 2017 roku to dwa tysiące złotych brutto.

Nie warto zbyt długo zwlekać z opłaceniem OC, ponieważ jeśli zaniechamy opłacenia składki, po wygaśnięciu starej polisy, przez czas krótszy niż trzy dni, kara wyniesie osiemset złotych, ale już od czterech dni do 15 dwa tysiące złotych, zaś powyżej dwóch tygodni będzie trzeba zapłacić aż cztery tysiące złotych.

W przypadku, kiedy kierowca bez ważnej polisy OC spowoduje wypadek, w którym będą poszkodowani, będzie musiał z własnej kieszeni pokryć koszty leczenia tych osób ( nawet paręset tysięcy złotych) i wypłacić odszkodowanie.

Wszystkie polisy OC są zarejestrowane w systemie, nad którym pieczę ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zadaniem tego systemu jest wyłapywanie kończących się i nie przedłużonych polis OC. Nie trzeba więc wypadku czy kontroli policyjnej aby wykryć, że ktoś prowadzi pojazd bez posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej.